Επισκόπηση Οριζόντιας Διάτρησης


 

Η οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση (HDD) είναι μια εκ των μεθόδων μη-εκσκαφής που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση υπόγειων σωλήνων, καλωδίων και αγωγών. Συχνά χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση υποδομών για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

 

 

 

Η οριζόντια διάτρηση είναι μια οικονομικά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους εκσκαφής, καθώς μειώνει την ανάγκη για σκάψιμο και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στις επιφανειακές δομές και τα τοπία. Η οριζόντια διάτρηση είναι επίσης χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου η συμβατική εκσκαφή δεν είναι εφικτή, όπως σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία ή όπου υπάρχουν ήδη υπόγειες εγκαταστάσεις. 

Υπάρχουν διαφορά βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία της οριζόντιας διάτρησης, συμπεριλαμβανομένων της διαμόρφωσης εργοταξίου, διάτρησης, διεύρυνσης, τοποθέτησης και αποκατάστασης του εργοταξίου.

Η κύρια διαδικασία έχει τρία στάδια:


Η οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να σχεδιαστεί και να συντονιστεί προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με επιτυχία τηρώντας ταυτόχρονα τις οδηγίες ασφαλείας.

Εμπειρία

Στην Arbelos συμμετείχαμε στον σχεδιασμό & κατασκευή έργων Οριζόντιας Διάτρησης κάτω από:
Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας?
 

"Drilling Beyond the Surface"

with.......

Arb-logo-w/b